Vaccination mod COVID-19

Sundhedsmyndighederne opfordrer til at blive vaccineret mod COVID-19 som led i at forebygge smittespredning. Vaccinationerne er frivillige og følger Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender.

Statens Serum Institut sender i samarbejde med Sundhedsstyrelsen breve til alle de personer, som får tilbudt vaccine. Nu kan borgere i Region Sjælland blive vaccineret uden tidsbestilling.

Spørgsmål om vaccination?

Har du spørgsmål om COVID-19 vaccinen, kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål på vacciner.dk eller du kan ringe til:

  • Region Sjællands callcenter tlf. 70 20 42 33 

Husk du selv skal bestille tid til at få en vaccine på vacciner.dk eller ringe til Region Sjællands callcenter

Ønsker du at ændre din tid

På vacciner.dk finder du spørgsmål og svar om, hvordan du ændrer din tid til vaccination. Finder du ikke dét svar, du søger, kan Region Sjællands callcenter hjælpe dig.

Hjælp til transport

Har du en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du ikke selv (eller med hjælp fra pårørende) kan komme hen til vaccinationscenteret, kan du få hjælp til at bestille transport ved at ringe til:

  • Informationscentret på telefon 46 31 30 00 mandag–fredag kl. 9-14

Er du rask, opfordres du til ikke at kontakte egen læge med spørgsmål til COVID-19. Lægerne er under pres, og vi skal sikre, at de praktiserende læger har tid til dem, der har allermest brug for dem; nemlig de syge.

Det er Sundhedsstyrelsen og de øvrige sundhedsmyndigheder, der planlægger landets vaccinationsindsats. Du kan læse mere om vaccinationsprogrammet, målgrupper og generel information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og på Regions Sjællands hjemmeside.

Hvem får tilbud om vaccination?

Vaccinationen tilbydes i første omgang specifikke grupper af ældre og sårbare borgere samt plejepersonale. 

Vaccination er frivillig, så det er op til dig, om du vil vaccineres, når du får tilbuddet.

Se Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender for, hvornår du kan forvente at få tilbud om vaccination. Vær opmærksom på, at den specificerede vaccinationskalender opdateres ugentligt.