Nødpasning og nødundervisning ved påbud om nedlukning

Roskilde Kommune skal lukke skoler, SFO og klubtilbud m.v., hvis kriterierne for automatisk nedlukning på sogne- eller kommuneniveau er opfyldt.

Derudover kan Roskilde Kommune beslutte at lukke dagtilbud, skoler, SFO og klubtilbud m.v., når et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed  ikke kan afventes.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan derudover udstede påbud med restriktioner, herunder om lukning af dagtilbud, grundskoler, SFO og klubtilbud.

Du kan læse mere om påbud om nedlukning på Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål/svar side.

Hvis der udstedes påbud om nedlukning, tilbydes nødpasning til børn i dagtilbud og elever i 0. – 4. klasse, som er omfattet af påbuddet om nedlukning.

Tilbuddet om nødpasning gælder for disse børn og elever:

  • Børn i dagtilbud og elever i 0. - 4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændigt erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra. Det gælder fx, hvor forældrene skal møde på arbejde, enten fordi de varetager kritiske funktioner eller er ansat på en arbejdsplads, der ikke har hjemsendt medarbejderne, eller fordi de arbejder hjemmefra, fx med undervisning, digital produktion eller administration.

Børn og elever, der ikke kan komme i nødpasning, er fx børn og elever, hvis forældre er hjemsendt, men ikke kan arbejde hjemmefra.

Nødpasningen skal understøtte børnenes og elevernes trivsel og tryghed og så vidt muligt foregå i vante rammer. Nødpasning vil dog ikke nødvendigvis være i barnets/elevens dagtilbud eller skole.

Tilmelding til nødpasning skal ske til barnets/elevens dagtilbud eller skole, og forældrene modtager information om nødpasning fra dagtilbuddet eller skolen via AULA.

Skolen giver nødundervisning i form af fjernundervisning til elever på skoler, som er omfattet af påbud om nedlukning.

Følgende børn og elever ikke er omfattet af påbud om nedlukning:

  • Børn, der modtager sprogstimulering og obligatorisk læringstilbud efter dagtilbudsloven
  • Børn og elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet
  • Elever på alle klassetrin i specialskoler og -klasser, ungdomsskolens heltidsundervisning og andre lignende tilbud
  • Elever, når de deltager i prøver ved fysisk tilstedeværelse på skolen.