Nødpasning og nødundervisning ved påbud om nedlukning

Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede påbud med restriktioner, herunder om lukning af dagtilbud, grundskoler, SFO, klubtilbud, forberedende uddannelser samt ungdoms- og voksenuddannelser. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbuddet.

Du kan læse mere om påbud om nedlukning på Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål/svar side og i ministeriets retningslinjer for dagtilbud, for grundskoler og for ungdoms- og voksenuddannelser.

Hvis der udstedes påbud om nedlukning, tilbydes nødpasning til børn i dagtilbud og elever i 0. – 4. klasse, som er omfattet af påbuddet om nedlukning.

Tilbuddet om nødpasning gælder for disse børn og elever:

  • Børn i dagtilbud og elever i 0.- 4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændigt erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.
  • Børn og elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

Børn og elever, der ikke kan komme i nødpasning, er fx børn og elever, hvis forældre er hjemsendt, men ikke kan arbejde hjemmefra.

Nødpasningen skal understøtte børnenes og elevernes trivsel og tryghed og så vidt muligt foregå i vante rammer. Nødpasning vil dog ikke nødvendigvis være i barnets/elevens dagtilbud eller skole.

Tilmelding til nødpasning skal ske til barnets/elevens dagtilbud eller skole, og forældrene modtager information om nødpasning fra dagtilbuddet eller skolen via AULA.

Skolen giver nødundervisning i form af fjernundervisning til elever på skoler, som er omfattet af påbud om nedlukning.