Roskilde Kommune og Roskilde Handel underskrev i juni 2020 den nye partnerskabsaftale om i fællesskab at arbejde for at understøtte den lokale detailhandel.                     

Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering og Roskilde Handel har sammen udvalgt 10 konkrete initiativer/hensigtserklæringer, som parterne sammen skal udmønte til styrkelse af detailhandlens konkurrencesituation. Initiativerne er bl.a. samarbejde om arrangementer i bymidten og fælles tiltag, der skal sikre, at Roskilde bliver ved med at være Alle tiders handelsby. Aftalen er gældende for den resterende del af 2020 og 2021. Læs mere om aftalen her