Vi siger farvel til kuberne til glas og papir

Nyhed

25.01.21

Med affaldsordningen er der ikke længere brug for de næsten 500 offentlige kuber til glas og papir.

De offentlige kuber til glas og papir synger på sidste vers

Nyheden er opdateret d. 21.2.2022.

Med affaldsordningen har vi nemlig sammen fundet melodien. Det er blevet nemmere for dig at aflevere dine tomme glas og dit brugte papir til genanvendelse. Og fra 1. maj 2022 indsamler Roskilde Kommune flere genanvendelige ressourcer i form af fem nye affaldstyper - pap, plast, mad- og drikkekartoner, tekstilaffald og farligt affald - og det sker alt sammen hjemme hos dig.

Derfor er der ikke længere brug for de næsten 500 gamle kuber til glas og papir, der står rundt omkring i kommunen. Hjemtagningen starter først i uge 5 (2021) i den sydlige del af kommunen og forventes færdig i resten af kommune omkring uge 50 (2021). 

Forsvinder alle kuberne?

Ja. I stedet kan du på enkelte pladser, som fx i Roskilde bymidte, kunne finde et par områdepladser til sortering af affald i stedet for kuberne. Det gælder også nogle områder i kommunen, hvor naboerne deler affaldsbeholdere. 

Hvor ligger de offentlige områdepladser?

De tre offentlige områdepladser som er tilgængelige nu:

  • Toftegade 5
    Her kan du aflevere papir og karton, pap, metal og glas
  • Strandgade 2
    Her kan du aflevere papir og karton, metal og glas
  • Bønnelyckes plads 1
    Her kan du aflevere pap, metal og glas

Hvad sker der med kuberne?

Kuberne er lavet af et glasfibermateriale, der ikke umiddelbart kan genanvendes eller energiudnyttes. Derfor skal de gamle kuber på deponi på genbrugspladsen. Det betyder, at vi opbevarer dem forsvarligt, indtil vi finder en anden og bedre løsning.

Du vil dog kunne finde nogle af kuberne på Roskilde Festival de næste mange år. Vi har nemlig doneret 20 glas-kuber og 10 papir-kuber, så den orange festival bliver en smule grønnere.

Er der andre gevinster?

Ved at nedlægge kuberne sparer vi lidt over 1 million kroner årligt på indsamling og drift. De penge kan derfor i stedet indgå i driften af affaldsordningen.

Derudover sparer vi selvfølgelig på CO2-udledningen fra de lastbiler, der indsamler affald fra kuberne.