Sankt Hans er ved at blive til virkelighed

Nyhed

07.10.21

Det nye Psykiatriske Center Sct. Hans bliver nu indviet af Region Hovedstaden. Roskilde Kommune har købt Sankt Hans Vest, som er blevet "til overs", med sine smukke bygninger og det flotte parkområde. Nu starter de konkrete planer for området.

Mens Region Hovedstaden indvier Det nye Psykiatriske Center Sct. Hans, er Roskilde Kommune i fuld gang med at udvikle det område, som tidligere var i brug af regionen, til et nyt byområde.

"Allerede nu kan vi mærke en voldsom stor interesse fra borgere og investorer. Rigtig mange kunne tænke sig at bo, drive virksomhed eller være med til at udvikle Sankt Hans.
Jeg hører også mange, der siger, at de her boliger bliver kun for de rige med så flotte bygninger lige ned til fjorden. Men det er ikke vores plan. Vi arbejder for at skabe plads til 350-400 boliger for alle aldre og indkomstniveauer. De gamle bygninger skal også rumme erhverv og aktiviteter, der sikrer liv i det nye kvarter, " siger borgmester Tomas Breddam.

Det først skridt var en helhedsplan for Sankt Hans Vest. Den har været i offentlig høring, og den blev der taget godt imod.


Høring
Nu er vi kommet til, at den helt overordnede plan - kommuneplanen - skal være på plads ved, at byrådet vedtager et kommuneplantillæg.

Høringen af kommuneplantillægget foregår frem til den 1. november. Eventuelle bemærkninger sendes via den digitale høringsportal på adressen roskilde.dk/indflydelse.

Ved høringen af kommuneplantillægget beder kommunen om input til spørgsmål som kulturhistorie, transport og hvordan man sikrer, at Sankt Hans bliver ved med at være Roskildes baghave, som bevarer naturen og de rekreative muligheder.

Høringen er en forudsætning for, at en rammelokalplan og lokalplaner, der giver mulighed for at bygge, kan behandles. For hver af disse bliver der også en 8 ugers høring i 2022.

Fakta
På Sankt Hans området har der været psykiatrisk hospital i over 200 år. Nu koncentrerer Region Hovedstaden sine aktiviteter i den østlige del af Sankt Hans. Derfor bliver den vestlige del åben for nye muligheder.

Sankt Hans skal udvikles, så områdets særlige kvaliteter - fjordlandskab, park og hospitalets gamle bygninger - bevares. Kommunens mål er over de næste 20 år at skabe et nyt kvarter med plads til ro, fordybelse og aktivt liv i de smukke, bevaringsværdige bygninger, parken og naturen.

Roskilde Byråd har allerede vedtaget en helhedsplan for Sankt Hans Vest, som sætter rammerne for ændringen fra psykiatrisk hospital til at området rummer boliger, erhverv, offentlige og kulturelle aktiviteter, mens de rekreative og landskabelige værdier styrkes til gavn for hele Roskilde.

De kommende planer skal tage udgangspunkt i den strategiske helhedsplan, så det bliver en sammenhængende udvikling.


Tidsplan

2020

 • Roskilde Kommune køber vestområdet samt et rekreativt område af Region Hovedstaden.
   
 • Roskilde Byråd vedtager en helhedsplan for Sankt Hans Vest, som sætter rammerne for ændringen fra psykiatrisk hospital til at området rummer boliger, erhverv, offentlige og kulturelle aktiviteter mens de rekreative og landskabelige værdier styrkes.

2021

 • Kommuneplanen ændres i form af et kommuneplantillæg, så området kan udvikles.
   
 • Der arbejdes med miljøvurdering, spildevand, parkering og forsyning.
   
 • Det nye Psykiatriske Center Sct. Hans bliver indviet den 7. oktober og holder åbent hus den 15. og 16. oktober.

2022

 • Rammelokalplan, der giver mulighed for at bygge, skal behandles.
   
 • Placering og udbud af arealer og bygninger til almennyttige boliger, private boliger og bofællesskaber.
   
 • Roskilde Kommune overtager området 1. april.
   
 • Byggemodning og anlæg.

2023

 • Byggeretsgivende lokalplaner og yderligere udbud
   
 • Byggeri og anlæg i parken

2024

 • Indflytning i de første boliger.

 

Læs mere
Sankt Hans - helhedsplan for nyt byområde

Kommuneplan19