Kog drikkevandet i og omkring Ørsted

Nyhed

12.07.21

Måling af drikkevandet i forsyningsområdet til Ørsted Vandværk viser tegn på forurening.

Derfor skal borgere, der modtager vand fra Ørsted Vandværk koge vandet i mindst 1 minut, inden det drikkes eller bruges til madlavning, opvask eller kaffebrygning. Det er ikke farligt at tage brusebad i vandet eller at vaske tøj.  Brug af vand til eksempelvis bad og vask af små børn bør dog undgås, da de ofte får vand i munden.

Roskilde Kommune opfordrer alle til at tage anbefalingen om at koge vandet alvorligt - og at bringe beskeden videre til naboer og andre i Ørsted. Kommunen arbejder sammen med Ørsted Vandværk på at finde fejlen.

Kogeanbefalingen gælder følgende område i Roskilde Kommune: Forsyningsområdet til Ørsted Vandværk (se vedlagte kort nedenfor).

Vandet er forurenet med kim ved 22 °C. Kim ved 22 °C i drikkevand angiver de kim, der typisk forekommer i naturen (jord- og vandbakterier, forrådnelsesbakterier m.v.). De er kun sjældent sygdomsfremkaldende. Hvis antallet af kim ved 22 °C overstiger den højst tilladelige værdi, kan det tyde på tilførsel fra omgivelserne (overfladevand, plantedele eller jord) eller opformering i vandet i form af mikrobiel vækst på vandværket eller i ledningsnettet.

Kogeanbefalingen gælder alle kunder, der får vand fra Ørsted Vandværk.

Næste skridt

Der er udtaget nye prøver i dag, svar forventes senest på fredag.

Roskilde Kommune vil løbende opdatere med nyt om situationen på www.roskilde.dk.

Ørsted Vandværk opdaterer ligeledes løbende på deres hjemmeside http://ørstedvandværk.dk/.

Kogeanbefaling ved forurenet drikkevand

Ved kogning forstås: at vandet opvarmes til 100C i 1 minut. Vandet skal således ’spilkoge’, hvorved de fleste mikroorganismer, bortset fra enkelte virus og sporer, inaktiveres/dræbes. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes.

En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand 2 opkog med 2-5 minutters mellemrum.

Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100C i 1 minut. Vandet kan dog anvendes, såfremt vandet i disse maskiner opvarmes til min. 80C, idet den akkumulerede drabseffekt ved opvarmning til, og nedkøling fra, 80C svarer til en opvarmning af vandet til 100C i 1 min.

Nedenfor er angivet eksempler på, i hvilke situationer man kan bruge forurenet vand, selv om der er givet kogeanbefaling, og i hvilke situationer man ikke kan. Udgangspunktet er dog, at man ikke skal anvende forurenet vand.

Madlavning

Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o. lign. (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt mv. til fødevarerne), idet mikroorganismerne dræbes af kogningen.

Det forurenede drikkevand må ikke anvendes til skylning af salat eller andre rå grønsager, som skal spises rå. I stedet kan skylningen foretages med kogt vand.

Personlig hygiejne

Det forurenede vand vil ofte kunne benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Anvendelse af forurenet vand til badning vil afhænge af vandets forureningsgrad.

Forurenet drikkevand må ikke bruges til tandbørstning. Kogt vand kan anvendes. Proteser o. lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand.

Opvask

Det forurenede drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, medmindre det har været kogt, idet det forurenede vand kan smitte via hænderne eller via genstande (indirekte kontaktsmitte).

Tøjvask

Det forurenede drikkevand kan anvendes til vask og maskinvask.

Rengøring

Det forurenede vand kan bruges med almindeligt rengøringsmiddel til gulvask o. lign., men er ikke egnet til rengøring af køkkenborder, -skabe eller lign., medmindre det har været kogt. Den anvendte rengøringsklud lægges til vask efter brug, eller der anvendes en engangsklud, der kasseres efter brug.

Vanding

Grøntsager, der indtages i rå tilstand, må ikke vandes med det forurenede vand.