Resultat af Regnskab 2020: Kassebeholdningen er på ret kurs, men fortsat behov for at holde skarpt øje med driftsudgifter

Nyhed

16.04.21

Regnskabet for 2020 er gjort op og skal politisk behandles i Økonomiudvalget 21. april og derefter i byrådet 28. april. Resultatet viser en klar kurs mod genopretning af kassebeholdningen, men også et fortsat behov for at holde igen på driftsudgifterne.

Likviditeten har i en årrække været faldende blandt andet på grund af planlagte investeringer i en række store anlægsprojekter. I 2020 var det et erklæret mål for byrådet at genopbygge kassebeholdningen, og den har også fået et stort nøk opad.

- 2020 har på mange måder været et usædvanligt år, som vi på ingen måde har kunnet forudse eller gardere os imod. Med regnskabet i hånden kan jeg konstatere, at vi er kommet helskindet igennem og oven i købet er godt på vej med at genopbygge likviditeten, sådan som vi i byrådet havde sat os det for i budgettet. Det vil jeg tillade mig at kalde et ualmindeligt godt resultat, siger borgmester Tomas Breddam.

Regnskabet viser et overskud på driften på 300 mio. kr., som er lidt mere end det, der var budgetteret med, et overskud på køb og salg af ejendomme på 118 mio. kr. og så har 2020 budt på ekstraordinære muligheder for at hjemtage corona-relaterede lån. Alt i alt har likviditeten taget et nøk på 124 mio. kr. i den rigtige retning fra 146 mio. kr. ved årets start opgjort efter kassekreditreglen til 270 mio. kr. ved årets udgang.

Byrådet har som mål over en kort årrække at opbygge en likviditet på 300 mio. kr. efter kassekreditreglen. Der sker efter nogle år, hvor likviditeten har været i bund, så om end målet er rykket væsentligt tættere på, er det ikke nået endnu.

Regnskabet for 2020 bringer likviditeten pr. indbygger i Roskilde op på 3.033 kr., hvilket gør, at Roskilde ikke længere ligger blandt de kommuner med den laveste likviditet.

- Jeg glæder mig over resultatet af regnskabet, men når vi sammenligner på likviditeten, bliver det tydeligt, at vi fortsat har behov for genopbygge og dermed også for at holde et skarpt øje på driftsudgifterne de kommende år, konkluderer Tomas Breddam.

Løfter man blikket fra kassebeholdningen, har 2020 også i et bredere perspektiv været et godt år for Roskilde Kommune.

- Jeg hæfter mig ved, at vi har kunnet se en flot stigning i både befolkningstilvæksten og beskæftigelsen, og selvom coronapandemien har medvirket til en stigning i ledigheden, så er den mindre, end vi kunne have frygtet. Det er et lyspunkt i et hårdt år, at vi har kunnet byde mange nye jobs og ikke mindst endnu flere nye borgere velkommen her i Roskilde, konstaterer borgmester Tomas Breddam.

Roskilde er fortsat en attraktiv bosætningskommune og kunne i 2020 byde velkommen til ca. 6.300 nye borgere, hvilket i runde tal bringer indbyggertallet 1.000 personer opad.

Stigningen i beskæftigelsen står ikke tilbage. Hvad, der svarer til mere end 700 nye fuldtidsstillinger, blev oprettet i Roskilde sidste år. Det placerer Roskilde blandt de kommuner i Danmark, der har oplevet den største stigning i nettobeskæftigelsen i 2020.

Fakta

  • Overskuddet på driften på 300 mio. kr. er 47 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret og skyldes at, merindtægterne på 131,4 mio.kr., primært fra skat, tilskud og udligning bl.a. på grund COVID-19, er større end merudgifterne på 84,4 mio.kr.
     
  • Overskuddet på anlæg skyldes især salgsindtægter fra salg af Gråbrødre Skole (60 mio. kr.), salg af byggeretter ved Møllehusvej (21 mio. kr.), og salg af storparcel 'Det høje C' på Musicon (20 mio. kr.).
     
  • Nye lån er hjemtaget på i alt 139 mio.kr. (ekskl. ældreboliger). Der er som led i håndteringen af COVID-19 optaget likviditetslån på 42 mio. kr. og lån til fremrykning af udgifter til anlæg på 40 mio. kr.