Malmos Landskaber vinder Roskilde Kommunes Klimapris 2022

Pressemeddelelse

23.11.22

Det er Roskilde Kommunes Klimaråd, der har peget på årets vinder, som er Malmos Landskaber. 

Formand for Klimarådet, Jeppe Trolle, overrakte prisen til Malmos med begrundelsen, at der er tale om en stor betydende virksomhed i kommunen, der arbejder med klima, bæredygtighed og det cirkulære perspektiv i dagligdagen - fra topledelse til medarbejderniveau. 

Rådet har lagt vægt på, at virksomheden fungerer som en inspirator for andre Roskildevirksomheder og virksomheder i branchen.

Roskilde Kommunes Klimapris gives til en virksomhed, der har gjort en særlig indsats for grøn omstilling og bæredygtig produktion og har lokal forankring.

Prisen er på 50.000 kr., som Malmos Landskaber valgte at donere til Skoven i Skolen, der er et undervisningsprojekt, som ruster lærere og elever til at flytte undervisningen ud i skoven, til søen, kysten, det åbne land - eller ind i byens rum.

Klimaprisen blev uddelt på årets udgave af konferencen COCONF, som er afslutningen på et forløb, hvor partnerskaber med virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner skaber nye bæredygtige løsninger til samfundsmæssige udfordringer.