Ladestanderne myldrer frem i Roskilde Kommune

Pressemeddelelse

06.07.22

Nu er der åbnet nye ladestandere på p-pladsen Maglekilden og i Hyrdehøj. Det er de første i en lang række af ladere, som vil myldre frem på kommunale pladser i år, hvor tallet vil stige fra 50 til 250.

De mange nye ladesteder opsættes af private leverandører, men de kommer til at stå på kommunale arealer, som er udpeget bl.a. efter et borgermøde og indmeldinger fra borgere via Facebook.

De steder, der kom frem efter borgernes bidrag, gik kommunen videre med til de firmaer, der sætter ladere op. De har så bedømt, om det giver mening for dem at investere i.

Lige nu er der omkring 50 offentlige ladepunkter i Roskilde Kommune.

Når de private operatører er færdige med at opstille ladestandere på de offentligt tilgængelige parkeringspladser, vil der være ca. 200 ekstra ladepunkter.

Hertil kommer, hvad der sker på private grunde, fx ved tankstationer eller supermarkeder, som også udbygger voldsomt for tiden.

"Vi arbejder aktivt for at få så mange som muligt til at skifte til elbiler. Vi går selv foran med mange af kommunens egne biler. Men hvis det skal give mening for dem, der ikke kan lade ved deres bolig eller for gæster, skal vi have ladestandere i hele kommunen. Det her samarbejde med de private leverandører har virkelig sat skub i den udvikling", siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Claus Larsen

"Vi har en ambitiøs klima- og energipolitik, som sigter efter at Roskilde Kommune er CO2 neutral i 2040. Udover at kommunen selv går i front, kræver det, at der gennemføres grønne løsninger hos borgere og erhvervslivet. Transportsektoren er her et væsentligt område, som vi nu hjælper på vej med en infrastruktur, der giver mulighed for en omstilling", siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Jonas Paludan.

De nye ladestandere kommer for langt de flestes vedkommende i drift i 2022. Det er dog svært at give præcise datoer, da der både er globale leveringsproblemer og et stort pres her i landet på leverandører inden for sektoren.

Et ladepunkt er en parkeringsplads, hvor man kan lade sin bil. Der er flere ladepunkter end ladestandere, da nogle standere kan lade flere biler på en gang.