Farlige flourstoffer er nu også fundet i Roskilde Kommune

Nyhed

24.08.22

Efter der blevet fundet store mængder af kemikaliet PFOS i kød fra Korsør Kogræsserforening sidste år, er denne type forurening kommet i fokus. Stoffet er fundet mange steder i hele landet, og nu er Roskilde Kommune også kommet på landkortet.

Hvor er det fundet?

Der er fund eller mistanke om PFAS 10 steder i kommunen.

Der er især fokus på Ramsødalen, da der var et ønske om en græsningsforening her. Dette satte kommunen i foråret på pause og fik taget prøver.

Der er ikke fundet bekymrende mængder PFAS i græsset, men der er værdier, der overskrider de gældende kriterier i sø og vandløb.

Især i Ramsømagle Sø, lige syd for Brordrup, er der fundet et højt indhold af PFAS.

Kommunen har orienteret de private lodsejere ved søen, og flere andre lodsejere i ådalen vil blive orienteret, selv om prøverne ikke dækker deres område.

Anbefalingen fra Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed er, at kreaturer ikke får adgang til at drikke vandet fra vandløb og søer i området.

Fødevarestyrelsen har også anbefalet lodsejerne, at de får taget prøver fra deres dyr og det kød, de har i fryseren.

Kommunens prøver viser, at PFAS-niveauerne i Gadstrup Mose ligger under indikatorværdien. Selvom niveauerne er lave, har kommunen sat skilte op om, at man godt kan fiske i mosen men anbefaler, at man ikke spiser fiskene derfra.
Som rekreativt område er der ingen problemer. Man kan sagtens blive ved med at gå tur, nyde søerne og se på fuglene.

Hvad er PFAS?

Fluorstoffer (PFAS) har været brugt i bl.a. fødevareemballage, maling, tæpper, brandslukningsskum og insektmidler.

Et af stofferne, som hedder PFOS, fandtes tidligere i brandskum, men bruges ikke længere som aktivt stof.

Fluorstofferne ophobes i fødekæden og kan findes som forurening i specielt fisk men også i kød fra dyr, der har græsset på marker med meget høje niveauer af stofferne.

PFOS kan blandt andet være hormonforstyrrende, øge kolesteroltallet i blodet, give lav fødselsvægt og mindske effekten af vacciner til børn.

Det er derfor vigtigt, at man ikke får et højt niveau af PFOS i kroppen. Det er ikke det enkelte måltid, der er afgørende, men hvad der sker over længere tid. Generelt skal der ikke være PFOS i fødevarer.

Hvem har ansvar?

Nogle steder er der en mulig forurener, som skal stå for undersøgelser og oprensning, mens det er Region Sjælland, der har ansvaret, hvis det er en gammel forurening.

Grundejere, der ønsker at vide mere om forurening på deres jord, kan vælge selv at få taget prøver og handle ud fra det.

Roskilde Kommune valgte at få foretaget prøver i Ramsødalen i forbindelse med, at kommunen bistod omkring oprettelsen af en græsningsforening. Gadstrup Mose ejes af Roskilde Kommune, mens de andre dele af Ramsødalen ejes af private lodsejere og Naturstyrelsen.

Hvis der findes forhøjede niveauer i vand eller jord, og der fx har gået dyr på markerne eller der stadig er græsning, skal Fødevarestyrelsen inddrages. Styrelsen for Patientsikkerhed inddrages, hvis der er risiko for drikkevand eller badevandskvalitet.

Roskilde Kommunes Klima- og Miljøudvalg skal behandle sagen den 8. september.

Læs mere om flourstoffer, herunder PFOS, på Fødevarestyrelsens hjemmeside