Frivillig Fredag 2022

Vi glæder os til at invitere indenfor til Frivillig Fredag 2022, hvor vi traditionen tro giver et stort og varmt skulderklap til de mange frivillige, der året igennem har ydet en stor indsats i Roskilde Kommune.

Sæt kryds i kalenderen fredag den 30. september

Både arrangementet om eftermiddagen for de frivillige sociale foreninger og festen om aftenen foregår i Roskilde Kongres- & Idrætscenter.

Husk at tilmelde dig nedenfor.

Hvis der er flere tilmeldinger, end der er plads til, forbeholder vi os ret til at begrænse antal deltagere fra hver forening for at sikre en bred repræsentation blandt kommunens foreninger.

Sidste tilmeldingsfrist er den 23. september 2022.

Hvis I som forening tilmelder flere deltagere til arrangementet, så skal der udfyldes en tilmeldingsblanket for hver enkelt deltager for at sikre, at alle bliver korrekt tilmeldt.

Afbud

Skulle du blive forhindret i at deltage, bedes du melde afbud senest den 23. september til info@rkic.dk.