Bagom Stem med-kampagnen

Her på siden kan du læse mere om, hvilke tanker der ligger bag Stem med-kampagnen.

Hvorfor Stem med?

Frem mod kommunalvalget d. 16. november 2021 arbejder kommuner over hele landet på at mobilisere de etablerede lokale fællesskaber gennem kampagnen ”Stem med” for at øge valgdeltagelsen.

I Danmark deltager langt de fleste i valghandlingen, og Roskilde Kommune har generelt en høj stemmeprocent. Men på statistikkerne kan vi se, at unge i 20’erne stemmer markant mindre end andre aldersgrupper. I Roskilde kan vi også se, at nogle valgsteder har en meget lav stemmeprocent.

Fra forskning ved vi, at vores valgdeltagelse afhænger af, om vi er i fællesskaber med andre, som stemmer. At stemme er en social handling. Vi stemmer, når dem, vi kender, stemmer. Derfor tager kampagnen ”Stem med” udgangspunkt i vores fællesskaber.

Vi siger ikke bare Stem! – men ”Stem med”, fordi ordet ”med” rummer en invitation til et fællesskab. Roskilde Kommune vil gerne invitere dig og dit fællesskab med i ’Stem med-klubben’. I kan arrangere egne aktiviteter – eller I kan støtte op ved at dele de aktiviteter og budskaber, som andre står for. Ved at deltage i arbejdet med kampagnen kan I og jeres forening være med til at sikre en bred repræsentation til kommunalvalget og løfte demokratiet.

Alle personer og organisationer, som ønsker at bakke op om det kommunale demokrati, er velkomne til at deltage i kampagnen.

Roskilde Kommune har konkrete forslag og materiale, som I kan dele på sociale medier. I kan bruge elementerne, som de passer ind i jeres fællesskab.

I toolboxen her på siden finder I materialer, som I kan printe eller dele på de sociale medier. Her er en valgguide, plakater, webbannere og film. Materialet er til fri afbenyttelse, og det kan lægges på alle de platforme, som I har til rådighed.

Vi håber, at I vil bruge materialet som inspiration og dele det i jeres fællesskaber.

Vi glæder os til at samarbejde med jer om at få udbredt budskabet om kom­munalvalget d. 16. november 2021, som er en festdag for demokratiet, hvor alle er inviteret.