Hvem kan stemme?

Alle borgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til folkeafstemningen onsdag den 1. juni 2022.

Som borger i Danmark har du valgret til folkeafstemningen når du: 

 • Har dansk statsborgerskab
 • Er fyldt 18 år
 • Har fast bopæl i riget (Danmark, Grønland og Færøerne).
 • Ikke er umyndig

Opfylder du alle disse betingelser, bliver du automatisk optaget på valglisten og kan stemme den 1. juni 2022.

Særligt for danskere i udlandet

Nogle danske statsborgere som er bosiddende i udlandet kan optages på valglisten.

Det gør sig gældende for personer, der opholder sig i udlandet, og som agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen.

Følgende persongrupper vil også kunne optages (selv om opholdet forventes at vare over 2 år):

 • Personer der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget
 • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening
 • Personer der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem
 • Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation
 • Personer der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed
 • Personer der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde
 • Personer der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget må sidestilles med ovennævnte personer.
 • Herudover kan medfølgende ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere til de nævnte personer også bevare deres valgret på samme vilkår.

For at blive optaget på valglisten, skal du sende en ansøgning til din seneste bopæls kommune.

Bliver din ansøgning godkendt, bliver du optaget på valglisten. Uanset om du bliver optaget eller får afslag, vil du få et brev fra kommunen.

Hvis du bliver optaget på valglisten, kan du herefter stemme til danske folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg i op til to år, der er den periode, optagelsen gælder.

Fristen for at sende ansøgningsskemaet er 25. maj 2022.

Har du ikke hørt fra os?

Vi har oplevet udfordringer med linket til ansøgningen på borger.dk. Har du ikke hørt fra os, så opfordrer vi dig til at ansøge igen.

Er du i tvivl om du opfylder kravene eller om vi har modtaget din ansøgning, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 46 31 30 00