Kontakt en politiker

I Roskilde Kommune har du flere muligheder for at komme i kontakt med politikerne.

Kontakt Borgmester eller udvalgsformand

Du kan bestille tid hos borgmester og udvalgsformænd - men du kan komme ud for at opleve ventetid. Borgmesteren har ofte mange møder og aftaler, imens udvalgsformændene har fuldtidsarbejde ud over "jobbet" som politikere.

Hvis du ønsker at tale med en udvalgsformand, skal du bestille tid hos det enkelte udvalgs sekretariatet.

Du kan også henvende dig direkte til borgmesteren eller udvalgenes formænd på telefon eller e-mail.

Se en oversigt over borgmester og udvalgenes formænd.

Du kan også henvende dig direkte til den politiker, som du ønsker at komme i kontakt med.

Se liste over byrådets medlemmer.

Du kan stille mundtlige eller skriftlige spørgsmål til byrådet. 

Læs mere om spørgsmål til byrådet.

Henvendelse til et kommunalbestyrelsesmedlem

Vær opmærksom på, at en henvendelse til et kommunalbestyrelsesmedlem ikke er lig med en henvendelse til kommunen som myndighed.