Forslag til lokalplan 689 og forslag til kommuneplantillæg 7

Roskilde Kommunes byråd har på sit møde den 24. marts 2021 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan 689 for boliger ved Møllevej i Jyllinge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 7 til offentlig høring

Type

Høring

Område

Jyllinge og Gundsømagle

Høringstart

26.03.2021

Høringsfrist

21.05.2021

Høring

Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er at give mulighed for at opføre rækkehuse og etagebebyggelse i 2 etager. Bebyggelsen får adgangsveje og parkering mod nord, mens bebyggelsen orienterer sig omkring fælles sydvendte grønne friarealer. Adgang til boligerne sker fra fælles bilfri sivegader, der danner små intime gaderum. Der skal anlægges støjvolde til sikring mod støj fra veje og fra genbrugspladsen øst for lokalplanområdet. Lokalplanen stiller endvidere krav om et fælleshus.

For at forbedre trafiksikkerheden i området giver lokalplanforslaget mulighed for, at den nuværende udkørsel fra Tømmergården nedlægges og i stedet føres igennem det nye boligområde.

Invitation til borgermøde

Alle interesserede kan høre mere om forslaget på borgermødet den 21. april 2021 kl.  19:00 – 21:00. Mødet holdes digitalt og tilmelding kræves.

Se mere om borgermødet

Retsvirkninger

Der er midlertidigt forbud mod udstykninger, bebyggelse og ændret anvendelse inden for lokalplanområdet indtil planen bliver endeligt vedtaget.

Miljøvurdering

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 689 for boliger ved Mølevej i Jyllinge og kommuneplantillæg 7, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Se klagevejledningen nederst i brevet.

Find klagevejledningen vedrørende afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og emailadresse, vil ikke blive vist her på siden. 

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Dine oplysninger vil være offentligt tilgængeligt i indeværende byrådsperiode (2018-2021) og næste, dvs. i max. 8 år. 

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst

Navne-/adressebeskyttelse og følsomme personoplysninger

Har du navne-/eller adressebeskyttelse skal du sende dit høringssvar via Plan og Udviklings digitale post vedr. høringer (borger) og gøre opmærksom på i mailen, at du har navne-/eller adressebeskyttelse. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag med oplysning om navne-/eller adressebeskyttelse. 

Hvis du oplyser følsomme personoplysninger i dit høringssvar skal du sende dit høringssvar via Plan og Udviklings digitale post vedr. høringer (borger) eller Plan og Udviklings digitale post vedr. høringer (virksomhed). Følsomme personoplysninger er f.eks. oplysninger om politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning; helbredsoplysninger m.m. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag uden oplysning af navn og adresse.

Personoplysninger

Vi beder om dine oplysninger for at kunne behandle og vurdere høringssvarene i forhold til den aktuelle sag. Når du sender dit høringssvar til os, bekræfter du samtidig, at vi gerne må registrere de oplysninger, du selv har tastet ind. Læs om databeskyttelse her.

Kontakt

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag 

9.00 - 14.00

Kontakt Plan og Udvikling

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag 

9.00 - 14.00