Borgermøde om forslag til lokalplan 658 for dagligvarebutik i Vindinge

Plan- og Teknikudvalget har på sit møde den 16. august 2022 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan 658 for en ny dagligvarebutik i Vindinge til offentlig høring. Der afholdes borgermøde den 22. september 2022 kl. 19.00 – 21.00.

Type

Borgermøde

Område

Roskilde

Mødetid:

22.09.2022 kl. 19:00 - 21:00

Lokalplanens indhold

Lokalplan 658 åbner mulighed for, at der på Tunevej, syd for Børnehuset Hjortkær, kan etableres en ny dagligvarebutik som erstatning for byens eksisterende købmandsbutik på Tingvej 14. Lokalplanen omfatter begge ejendomme og har derfor to grundlæggende formål: At skabe rammerne for en ny dagligvarebutik, der svarer til Vindinges behov, samt at skabe mulighed for, at den eksisterende købmandsbutik kan rives ned og erstattes med et rekreativt, grønt område.

Borgermøde

Alle interesserede kan høre mere om forslag til lokalplan 658 på borgermødet den 22. september 2022 kl. 19.00 – 21.00. Borgermødet afholdes i Fællesarealet på Vindinge Skole.

Tilmelding bedes ske til borgermoede@roskilde.dk senest den 15. september 2022 af hensyn til mødets forberedelse.

Bemærkninger til lokalplanen

Det er muligt at indsende skriftlige bemærkninger til lokalplanforslaget i høringsperioden. Bemærkninger skal sendes via nedenstående link, senest den 24. oktober 2022. 

Kontakt Plan og Udvikling

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag 

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.