Forslag til Støj-kameraer i Roskilde Kommune

Oprettet af:

Allan Andersen

Dato for oprettelse:

17. aug. 2021

615 stemmer

Stem på denne idé

Idébeskrivelse

Støjgener fra trafikken er overalt i både Danmark og EU et stigende problem. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO udsættes omkring en tredjedel af EU´s borgere for sundhedsskadelig støj fra trafikken. Støjen kan forstyrre nattesøvnen, øge risikoen for hjertekarsygdom og have en række negative psykologiske effekter, bl.a. forårsage kronisk søvnbesvær og for tidlige dødsfald, se artikel i ”Ingeniøren” (ing.dk) 5. august 2021: ”Trafikstøj dræber: Støj-radar skal bekæmpe ulovlig larm fra motorcykler og biler”. Støj i naturen fra trafik er ligeledes et forstyrrende element i ellers uforstyrret natur. I erkendelse af problemerne med trafikstøj er der i flere lande i Europa (Frankrig, Spanien og England) igangsat forsøg med støj-kameraer eller støj-radarer med henblik på at kunne registrere motorkøretøjer, som støjer for meget, og for på sigt at kunne skride effektivt ind med sanktioner over for ”støjsyndere”, se ovennævnte artikel fra ”Ingeniøren”. Roskilde Kommune er i stigende omfang blevet hjemsted for de mest støjende transportmidler, herunder motorcykler, og disse skaber – også i stigende omfang – støjgener i hele Roskilde, både i havneområdet, på gader og veje i centrum og på indfaldsvejene til byen. Derfor vil jeg foreslå, at Roskilde Kommune i dialog med Transportministeriet, bliver udlagt som forsøgskommune, hvor der opstilles ”støj-kameraer”, der effektivt kan fange motorkøretøjer, som støjer mere end tilladt. Støj-kameraerne skal fungere som de kendte fart-kameraer, ”fartstærekasser”, og kunne fotografere og registrere ”støjsyndere” med henblik på passende sanktioner. Allan Andersen, Himmelev, 15. august 2021 Medlem af bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening i Roskilde

Vil du stille dit eget borgerforslag?