Referat

Type

Referat

Udvalg

Klima- og Miljøudvalget

Mødested

HR?s mødelokale

Dato

Torsdag d. 8. sept. 2022 kl. 17:00

Deltagere

Ingen

Afbud

Ingen

Fraværende

Ingen

Klima- og Miljøudvalget elementer