Vandråd for vandoplandet til Isefjorden og Roskilde Fjord

Vandrådet skal inddrages i kommunens udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammet for supplerende vandløbsforanstaltninger.

Vandrådene

  • Er et tilbud til landsdækkende og lokale interesseorganisationer og foreninger, om at medvirke i drøftelser af planlægning af vandløbsindsatsen ud fra de rammer, som staten dikterer i anden generations vandplaner.
  • Kan drøfte, hvordan de indsatser, som skal udføres, implementeres med størst mulig positiv effekt og mindst mulig gene for alle parter. Beslutningskompetencen forbliver dog i kommunalbestyrelserne
  • Skal være med til at sikre dialog og samarbejde om fremtidens vandplaner

Roskilde Kommune er sekretariatskommune og vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådet i forbindelse med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger.

Organisationer og foreninger med interesse i vandløb har i november måned 2019 kunnet anmode de 20 oplandskommuner i Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord om plads i vandrådet. De 20 kommuner er: Odsherred, Holbæk, Lejre, Roskilde, Frederikssund, Egedal, Allerød, Hillerød, Gribskov, Halsnæs, Kalundborg, Ringsted, Køge, Greve, Høje Taastrup, Albertslund, Ballerup, Herlev, Gladsaxe og Furesø.

Egedal Kommune er sekretariatskommune for hovedvandopland 2.2 Roskilde Fjord. Det betyder, at Egedal Kommune skal facilitere møderne fremadrettet for vandrådet i oplandet.

Medlemmer af vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord 2019/2020

Forening

Medlem

Birdlife/Dof

Pelle Andesen-Harild

Danmarks Naturfredningsforening

Jens Prom

Danmarks sportsfiskerforbund

Rune Hylby

Dansk Vand- og Spildevandsforening

Claus Vangsgård

Danske skovforening

Søren Boas

Egedal Fiskeklub

Jon Christian Svendsen

Foreningen til ophjælpning af fiskeriet
i Roskilde Fjord  

Kim Lund Jørgensen

Friluftrådet

Peter Engholm

Gribskov Vandløbslaug

Michael Ingels Andreasen

Holbæk Ålav

Ole Olsen

Landbrug & Fødevarer

Per Thomasen

Roskilde Vandløbslaug

Niels Bundgaard

Tuse å ørredssammenslutning (TØS)

Lars Juel Hansen

Vandløbslaug for Værebro Å

Søren Traberg Vestergaard

Vandløbslauget for Havelse Å og Pøle Å

Erik Gert Christoffersen Jensen

Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening

Kaj Larsen