Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen, som skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Redningsberedskabet skal yde en i forhold til lokale risici forsvarlig, forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.

Medlemmer

Beredskabskommissionen består af 11 medlemmer, hvoraf borgmesteren er formand:

  • Borgmester Tomas Breddam (A) - formand
  • Byrådsmedlem Jette Tjørnelund (V)
  • Byrådsmedlem Anne Fabricius Murmann (C)
  • Politidirektør Henrik Mikkelsen - Midt- og Vestsjællands Politi
  • Medarbejderrepræsentant, Arbejdsmiljørepræsentant - Steen Vilby-Mokvist
  • Repræsentant for de frivillige brandmænd - Delingsfører Louise D. Andreasen
  • Repræsentant for Roskilde Handel - Torben Stevold
  • Repræsentant for Boligselskabet Sjælland, Francisco Ortega
  • Repræsentant for ErhvervsForum Roskilde - Mette Bach Glitzky
  • Beredskabsdirektør Lars Robetje - Roskilde Brandvæsen